MINIŠKOLA BOWLINGU PRO ZAČÁTEČNÍKY

Základy

Základní pojmy, počítání skóre a principy úspěšné hry

Držení koule

Jak si vybrat nejvhodnější kouli a jak ji správně uchopit do ruky

Postoj a rozběh

Kam se postavit a jak provést rozběh

Vypuštění koule

Jak správně provést kyvadlo a vypustit kouli z ruky na dráhu

KAM BYSTE SE MÉLI POSTAVIT

Začněte postavením se na čáru přešlapovou/odhodovou čáru zády ke kuželkám. Odejděte pět a půl běžných kroků, poté se otočte čelem ke kuželkám. Tato vzdálenost by měla odpovídat 5tikrokovému rozběhu. Postavte se jednou nohou na tečku, která je první vlevo od středu dráhy ( největší, prostřední tečka ) na rozběhové ploše . Levá noha je mírně vysunuta vpřed. Nohy jsou od sebe vzdáleny 2 – 3 cm a obě jsou orientovány přímo ve směru hodu. Paty spočívají pevně na rozběhové ploše. Při provedení prvního hodu začínejte vždy na stejné značce a nehýbejte se z místa. Uvedený postup platí pro pravoruké hráče, leváci provádí vše v obráceném smyslu.

VLASTNÍ POSTOJ

Lokty blízko u těla. Ramena a boky musejí být orientovány

čelně k cíli, nikoliv pod úhlem. Kolena jsou mírně pokrčená.

Ramena jsou v pravém úhlu k místu, kam házíte.

Palec a dva prostřední prsty zasuňte do otvorů dle předchozí kapitoly.

Při držení koule spočívá 70-80% váhy koule na druhé ruce než ja ta, kterou házíte.

Zápěstí je pevné a rovné, neohýbejte ho.

A NYNÍ JIŽ ROZBĚH (kroky pro praváky):

1. PRVNÍ KROK vpřed – krátký krok , vycházíme levou nohou

 

2. DRUHÝ KROK vpřed – kratší krok, v tomto kroků mírně nadzvedáváme    kouli a necháme ji volně kývnout . Nadzvedněte kouli směrem mírně vpřed. Současně s pohybem koule jde vpřed pravá noha.

3. Kyvadlový pohyb - během druhého kroku nadzvedněte kouli směrem mírně vpřed. Udržujte rovnováhu upažením levé ruky.

 

4. Zpětný nápřah – neohýbejte loket a nechte kouli vlastní vahou kývnout. Koule se nachází při zpětném nápřahu zhruba ve výši ramen.​

5. TŘETÍ KROK vpřed  – je delší , levá noha jde vpřed

6. ČTVRTÝ KROK – nejkratší krok, přisunujeme pravou nohu mírně před levou pro odraz do posledního kroku, koule se nachází v nejvyšším „mrtvém bodě“ za tělem a začíná jít směrem vpřed ke kuželkám

7. PÁTÝ KROK (se skluzem) – sklouzněte levou nohou, odrážejte se z pravé. Jakmile koule mine Vaši klouzající nohu, ponechte ji volně oddělit od dlaně a sledujte dále její pohyb paží

 

8. Sledování pohybu - Nezastavujte pohyb paže, zhoupněte ji do vodorovné polohy. Upažením levé ruky udržujete rovnováhu. Při uvolňování koule nenarovnávejte dlaň, prsty ponechte v původní poloze uchopení.

Palec musí ukazovat do polohy „11 hodin“. Boky a ramena musí být orientovány čelem k cíli.

Jednotlivé kroky se snažte provádět plynule, bez přestávek nebo váhání.

   © 2020 Česká bowlingová asociace, Všechna práva vyhrazena,  Užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupnění článků a fotografií je bez souhlasu ČBA zakázáno.

ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE

Česká bowlingová asociace (ČBA) sdružuje a eviduje všechny amatérské hráče bowlingu v České republice, bez rozdílu výkonnosti a věku. ČBA zastupuje zájmy České republiky v Evropské bowlingové federaci ETBF a světové bowlingové asociaci World Bowling.

V rámci České kuželkářské a bowlingové federace (organizace zastřešující kuželkový sport v ČR, tedy Českou kuželkářskou asociaci a Českou bowlingovou asociaci) je ČBA také začleněna v České unii sportu.

LogoCBA_bez pozadi.png