top of page

BOWLINGOVÁ PRAVIDLA

Hra se skládá z deseti kol, někdy nazývaných „frame“. Snahou hráče je v každém z deseti framů porazit hozenou koulí všechny kuželky, které jsou na dráze postaveny. Pokud se to hráči nepovede jedním hodem, následuje ihned po prvním hodu (a případném odklizení poražených kuželek) hod druhý. Takto se hráči střídají postupně za sebou, než odehrají celý bowlingový zápas na dané dráze.

 

Pokud hráč v posledním (tedy desátém) frame porazí všech 10 kuželek, hází ještě jednou, to znamená, že v desátém frame hází celkem třikrát. Po odehrání všech hráčů na dané dráze zápas končí a vítězem se stává ten hráč, který dosáhne v součtu nejvíce bodů. Body se započítávají za poražené kuželky v daném frame a v případě, že se hráči podaří porazit kuželky všechny, následují bodové bonifikace. Nejvyšší možný bodový zisk za celou hru je 300. Hře, v níž je dosažen, se říká „perfect game“.

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE:

Strike

Strike je označení situace, kdy prvním hodem ve frame nastane shození všech (tedy 10) kuželek. Druhý hod se v takovém případě již nehází. Za tento frame se hráči počítá 10 bodů (za 10 sražených kuželek) a k tomu se ještě připočítávají body získané během dvou následujících vypuštění koule. Ve scoring listu se místo počtu shozených kuželek zobrazí symbol X. Dosažení dvou strike za sebou se někdy označuje jako „double strike“ (či jen „double“) a dosažení tří strike za sebou jako „triple strike“ („triple“ nebo „Turkey“).

 

Spare (Dohoz)

Spare představuje situaci, kdy hráč pomocí dvou hodů, které má v daném frame k dispozici, shodí všech 10 kuželek. Nezáleží přitom na konkrétním počtu kuželek shozených jednotlivými hody; podstatný je celkový počet kuželek shozený po druhém hodu. Za takový frame se hráči počítá 10 bodů (za 10 sražených kuželek) a navíc se ještě připočítává počet sražených kuželek v následujícím hodu koulí. Ve scoring listu se místo počtu kuželek shozených druhým hodem zaznamená symbol /.

Faul (Přešlap)

Faul znamená přešlap. Nastane ve chvíli, kdy hráč překročí čáru na počátku bowlingové dráhy. Přešlap je dnes hlídán automaticky (elektronicky). Body, které mohl hráč tímto hodem získat, se nepočítají. Pokud se přešlapu dopustil v prvním hodu daného framu, může házet ještě hod druhý. Ve scoring listu se místo počtu shozených kuželek zobrazí symbol F.

 

Split (Parohy)

Split – lidově často parohy – označuje situaci, kdy po prvním vypuštění koule v daném frame je poražena jednak první kuželka a dále jedna nebo více kuželek mezi dvěma v řadě nebo před sebou stojícími kuželkami. Poražení všech zbylých kuželek druhým hodem je obtížné, avšak nikoliv nemožné. Split je ve scoring listu zvýrazněn. zakroužkováním, orámováním či odlišným barevným provedením čísla vyjadřující počet sražených kuželek v hodu, v němž ke splitu došlo. Bodově však tato situace nijak zvýhodněna není.

DETAILNÍ PRAVIDLA, ŘÁDY A PŘEDPISY NALEZNETE NA STRÁNKÁCH ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE

 

Začni sledovat aktuální dění ve světě sportovního bowlingu na webu a sociálních sítích České bowlingové asociace:

WWW.CZECHBOWLING.CZ

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page