top of page

MINIŠKOLA BOWLINGU PRO ZAČÁTEČNÍKY S NAŠIMI REPREZENTANTY

5 tipů jak hrát bowling ✅   ŠKOLA BOWLINGU
01:55
Jakou si mám vybrat kouli 🤗   ŠKOLA BOWLINGU
03:27
Co znamená číslo na kouli 😎   ŠKOLA BOWLINGU
01:43
Jak roztočit kouli 🔄   ŠKOLA BOWLINGU
02:22
Jak správně bowling počítat 🎳   ŠKOLA BOWLINGU
03:34

PÁR ZÁKLADNÍCH VĚCÍ NA VYSVĚTLENOU....

​Kuželky jsou pro vaší lepší orientaci očíslované od 1 do 10, kuželka číslo 1 se nachází před vámi sama v první řadě. Za ní stojí z vašeho pohledu zleva doprava ve druhé řadě kuželky číslo 2 a 3, ve třetí řadě opět zleva doprava kuželky 4, 5 a 6 a v poslední řadě kuželky číslo 7,8,9 a 10. Pokud někoho uslyšíte, že dohazuje "desítku", znamená to, že mu po prvním hodu zůstala stát nejvzdálenější kuželka u pravého žlábku.

Tím jsme se přesunuli před kuželky na dráhu. Všimněte si, že je rozdělena přešlapovou/odhodovou čarou na dvě části, v přední části takzvaný rozběh, ve kterém se rozbíháte a provádíte hod a zbývající dlouhou část, po které koule putuje ke kuželkám. Obě části dráhy jsou pro Vaší lepší orientaci vybaveny značením - na rozběhu jsou umíístěny dvě řady "teček", podle kterých se můžete orientovat, když zaujímáte  postoj na dráze. Na dráze jsou pak před vámi umístěny "šipky", které vám usnadňují "míření" vašeho hodu.

Na přešlapovou/odhodovou čáru pozor, pokud se dotknete jakoukoliv částí těla prostoru za ní, je váš hod neplatný!

JAK SE VLASTNĚ POČÍTÁ SKÓRE? NENÍ TO NIC SLOŽITÉHO....

​Úplná hra se skládá z 10 kol ( frejmů ). V každém kole máte k dispozici jeden nebo dva hody s cílem porazit nakonec všechny kuželky. V případě dosažení STRIKE (všechny kuželky srazíte prvním hodem ) se v příslušném kole hází pouze jeden hod (druhý již není zapotřebí, kuželky jsou všechny shozené).

Zůstanou-li Vám nějaké kuželky po prvním hodu stát, máte šanci je shodit ještě hodem druhým. Pokud se Vám to podaří, máte tzv. SPARE. 

 

Porazíte-li všechny kuželky prvním hodem, tedy pokud jste dosáhli strike, označí se Vám příslušné kolo písmenem X. Nové kolo se zahájí dalším hodem. Za strike se započítává do celkového skóre 10 bodů plus celkový počet kuželek poražených následujícími dvěma hody.

 

Pokud jste docílili spare (takzvaně jste "dohodili", tedy srazili všechny kuželky dvěma hody v jednom kole), toto kolo se označí lomítkem /. Za spare se započítává 10 bodů v daném kole plus celkový počet poražených kuželek jedním následujícím hodem. Za spare dosažený v 10. kole získáváte jeden hod navíc, obdobně při dosažení strike v 10. kole získáte navíc hody dva.

ÚSPĚŠNÁ HRA JE ZÁKLAD...

Úspěšná hra vyžaduje splnění následujícího úkolu: vy a koule musíte dorazit k přešlapové/odhodové čáře odhodu ve stejný okamžik. Koule vypouštějte na cíl s dostatečným citem a získávejte body porážením kuželek. Cílem hry určitě není dát co největší ránu, ale být co nejpřesnější a tím srazit co nejvíce kuželek - ideálně dosáhnout STRIKE, tedy srazit kuželky všechny. A když se to nepovede, tak  dosáhnout alespoň SPARE.

A JAK TEDY DOSÁHNOUT STRIKE?

​Největší pravděpodobnost úspěchu máte, pokud  vaši kouli zamíříte mezi kuželky číslo 1 a 3 (pokud jste praváci, pokud jste leváci tak mezi kuželky číslo 1 a 2). Vstupní úhel má totiž velký vliv na pohyb koule mezi kuželkami. To je také důvod hraní s excentrickými koulemi, které se pod ráze pohybují po křivce. My zůstaneme u tzv. rovného hraní, které umožňují koule dostupné na bowlingových centrech a i zde lze docílit příhodnějšího vstupního úhlu tak, že praváci hrají z pravé části dráhy a míří právě mezi kuželky 1 a 3 (leváci hrají zrcadlově obráceně).

JAK NA DOHOZ (SPARE)?

Pokud se Vám prvním hodem nepodařilo dosáhnout shození všech kuželek, máte ještě možnost zbylé kuželky dohodit druhým hodem. I to je bodově zvýhodněné, takže určitě stojí za to se o to pokusit.

Základní princip je házení "křížem". Kuželky stojící na pravé straně by se měly dohazovat z levé strany rozběhu a naopak kuželky stojící nalevo z pravé rozběhové strany.  

VÝBĚR KOULE

​Vždy si vybírejte kouli, do které Vám dobře "pasují" prsty. Díry na prsty Vám nesmí být příliš volné tak, abyste kouli museli prsty "svírat", ale ani příliš těsné, to by potom při hodu neumožňovalo plynulé vypuštění koule.

Pokud se později rozhodnete pro kouli vlastní, díry Vám v obchodě vyvrtají přesně na míru!

Váhu koule volte podel svých tělesných dispozic, na hernách jsou koule s čísly 6 až 16. Nejlehčí koule, tedy ty  do čísla 10, jsou určeny převážně dětem. Číslo na kouli značí váhu v librách, pokud chcete znát přibližnou váhu koule v kg, dělte číslo na kouli dvěma.

​​

ÚCHOP A DRŽENÍ KOULE

​Koule, které jsou k dispozici na bowlingových centrech, mají vyvrtané tři díry, správný úchop je palcem, prostředníkem a prsteníkem. Pro výběr vhodné koule je důležitá i rozteč děr (jejich vzdálenost od sebe). Když vložíte do "dolní" díry palec a do "horních" děr zbylé dva prsty (resp. dva poslední články), měla by se Vám koule jemně dotýkat dlaně. Prsty v otvorech by neměly být příliš napnuté, ani sevřené. Pokud tři prsty pasují, položte malíček a ukazováček na povrch koule a získáte jisté držení, které Vám umožní provést hod i s relativně těžkou koulí. 

KAM BYSTE SE MÉLI POSTAVIT

Začněte postavením se na čáru přešlapovou/odhodovou čáru zády ke kuželkám. Odejděte pět a půl běžných kroků, poté se otočte čelem ke kuželkám. Tato vzdálenost by měla odpovídat 5tikrokovému rozběhu. Postavte se jednou nohou na tečku, která je první vlevo od středu dráhy ( největší, prostřední tečka ) na rozběhové ploše . Levá noha je mírně vysunuta vpřed. Nohy jsou od sebe vzdáleny 2 – 3 cm a obě jsou orientovány přímo ve směru hodu. Paty spočívají pevně na rozběhové ploše. Při provedení prvního hodu začínejte vždy na stejné značce a nehýbejte se z místa. Uvedený postup platí pro pravoruké hráče, leváci provádí vše v obráceném smyslu.

VLASTNÍ POSTOJ

Lokty blízko u těla. Ramena a boky musejí být orientovány

čelně k cíli, nikoliv pod úhlem. Kolena jsou mírně pokrčená.

Ramena jsou v pravém úhlu k místu, kam házíte.

Palec a dva prostřední prsty zasuňte do otvorů dle předchozí kapitoly.

Při držení koule spočívá 70-80% váhy koule na druhé ruce než ja ta, kterou házíte.

Zápěstí je pevné a rovné, neohýbejte ho.

POHYB PAŽE - KYVADLO

​Proč kyvadlo? Na provedení odhozu do kuželek není potřeba žádná síla, využijeme vlastní váhu koule. Švih ruky tak vlastně vede samotná koule (a Váš dopředný pohyb po dráze) a ne svaly hráče. Pokud si vezmete kouli do ruky a rozkýváte ji dopředu a dozadu, ucítíte její energii. Pak jen stačí kouli ve vhodný okamžik vypustit směrem ke kuželkám. Zde si také ověříte, zda koule pro Vás není příliš lehká (rozkýváte ji snadno jen silou Vašich svalů a ne její váhou) nebo naopak příliš těžká (neudržíte rovné zápěstí nebo Vám i klesne rameno). V takovém případě kouli vyměňte za vhodnější.

​​

​VYPUŠTĚNÍ KOULE

​Koule má být vypuštěna přibližně v okamžiku, když míjí kotník nohy, na které jste doklouzli na konec dráhy (poslední krok). Abyste se koulí ke kotníku přiblížili výškově, je noha, na které doklouzáváte k čáře přešlapu v koleni pokrčená. Tělo byste měli mít právě nad pokrčeným kolenem mírně nakloněné vpřed.

Ruka, kterou nehrajete, je upažená dlaní dopředu a pomáhá vyrovnávat Vaši rovnováhu při posledním kroku. Stabilní postoj na odhozu je velmi důležitý pro míření!

​​

A JAK VLASTNĚ MÍŘIT?

​Sledujte šipky na dráze před Vámi. Tedy nemiřte na konkrétní kuželky (vzdálené 18 metrů), ale na příslušné šipky nebo místo mezi nimi. Bližší bod totiž snáze trefíte. Přesného zamíření docílíte tak, že ruku, která odhazuje kouli,  protáhnete co nejdále k místu, na které chcete kouli vypustit. Ruka pokračuje v pohybu (švihu) směrem nahoru i po odhození koule.

Pro přesné zamíření tedy musíte zvolit vhodnou startovní pozici / počáteční bod pro váš rozběh (umístění nohou na rozběhu podle teček) a vhodný cíl (šipky na dráze). Přímka přes tyto body by pak měla představovat dráhu vaší  koule, kterou zamýšlíte docílit pro uskutečnění vašeho záměru - strike nebo dohozu konkrétní kuželky.

 

Sami si vyhodnoťte každý hod, respektive dráhu koule a případně korigujte svoji startovní pozici na rozběhu nebo místo kam míříte!

bottom of page